СИЛАБУС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ХІРУРГІЯ"

ОК 21 Хірургія