Корисно для науковця

ІНСТРУКЦІЇ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

References 2020.pdf

ВЕБІНАРИ

Як додати статті у профіль Google Scholar


Як зареєструватися на Researchgate та додати своє дослідження

Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль

Як додати відсутній документ до Scopus

Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus

Як знайти журнал в Web of Science Core Collection

Як працювати з Mendeley